OFERTA

Oferujemy:

 • Konstrukcje stalowe ocynkowane
 • Konstrukcje stacji transformatorowych
 • Podstawy bezpiecznikowe PBnY, PBV
 • Konstrukcje linii napowietrznych SN i nn
 • Osprzęt linii napowietrznych SN i nn
 • Rozdzielnice stacyjne, złącza kablowe
 • Słupy oświetlenia ulicznego i parkowego
 • Konstrukcje telefonii komórkowej
 • Produkcja części zamiennych
 • Obróbka mechaniczna metali
 • Diagnostyka samochodowa
 • Rozłączniki i odłączniko-uziemniki napowietrzne SN, ze stykiem płaskim i okrągłym (RUN III sp 24/4)

Głównymi odbiorcami są:

 • Rzeszowski Zakład Energetyczny
 • BHU ENEA - Poznań
 • ENION S.A.
 • Elektromontaż Rzeszów
 • Zakład Energetyczny Łódź Teren
 • PW AGTEL - Zamość
 • ZPRE Jedlicze

Współpracujemy z firmą AMNON

Współdziałamy już przy opracowaniu koncepcji zjeżdżalni, jeszcze przed przygotowaniem oferty. Korzystając z wieloletnich doświadczeń fachowych, nasze systemy zjeżdżalni zestawiamy w taki sposób, aby odpowiadały one użytkownikom o możliwie szerokim przedziale wiekowym i poprzez to odpowiadały także warunkom ekonomicznej eksploatacji.

Uważamy za bardzo ważne, aby nasi zleceniodawcy poczuli i jak najszybciej przekonali się o tym, że: ZJEŻDŻALNIA JEST DOBRĄ INWESTYCJĄ. Najczęściej stosowane systemy to: system złożony z 3 i system złożony z 4 zjeżdżalni. W tych dwóch przypadkach polecamy poniższe zestawy.

System złożony z 3 zjeżdżalni:

 • otwarta-zamknięta Anaconda
 • otwarta Kamikaze
 • otwarta Rodzinna.

System złożony z 4 zjeżdżalni:

 • otwarta-zamknięta Anaconda
 • otwarta Rodzinna
 • otwarta Kamikaze
 • Ufo.